Revista Saó

Saó és la revista degana de la premsa en valencià, el primer número va eixir a juliol de 1976, s’edita amb periodicitat mensual. L’encàrrec era el de redissenyar i maquetar tota la revista creant les llibreries d’estil i fent tot el necessari per donar-li un aire més jove i contemporani a tota la revista. Des d’Estudi Grafema hem intentat que estigueren clares també totes les seues seccions dedicades, així com el quadern. També potenciar la qualitat i el pes de la fotografia i les imatges a tota la revista i articles, així com renovar tot el tema tipogràfic. Es va creure convenient fer un canvi també al logotip renovant així la imatge global de tota la revista.

ClientSaó Edicions
Categories,
Top